Download Point

Na teto strance najdete odkazy na dokumenty a software k nahrani.

Expertni systemy zalozene na omezujicich podminkach [PDF]
Roman Bartak, disertacni prace MFF UK, 1997

Omezujici podminky v grafickych uzivatelskych rozhranich [PDF]
Roman Mecl, diplomova prace MFF UK, 1999

GCE 1.1 [EXE]
Roman Mecl, jednoduchy graficky editor postaveny na podminkach, 1999