J. Mlček KTIML

Letní semestr 2021/22

Předmět Konání Poznámka
Nestandardní seminář II (NLTM015) 0/2, Z ČT 14.00 - 15:30, S6
Teorie množin (NLTM001) 2/2 Z/Zk ÚT 9:00-10:30 S11, cvič. následuje. ● Přednáška se zabývá modely klasické teorie množin (konstruovatelné množiny, booleovské a symetrické modely, ultramocniny aj.) a dále rozšířenou teorií množin (neregulární, s axiomem superuniverzality), zvláště s ohledem na vnitřní rozšíření a jejich iterace, umožňující formulovat tzv. nestandardní a další matematické principy. Aplikace budou reprezentativně uvedeny. Základní znalosti teorie množin se předpokládají.
● Pracuje se intenzivně s mým speciálním textem pro tuto přednášku, který je jen v češtině.